PolskiEnglish
Świadectwem wysokiej jakości noży marki KA-BAR jest udzielana przez firmę KA-BAR Knives Inc. dożywotnia gwarancja. Do każdego noża dołączamy papierową wersję poniższej gwarancji.

GWARANCJA KA-BAR

Szanowny Nabywco, gratulujemy zakupu oryginalnego noża frmy KA-BAR Knives, Inc. O wysokiej jakości wykonania, oraz zastosowaniu doskonałych materiałów i elementów świadczy udzielona na niego dożywotnia gwarancja. Życzymy bezpiecznego użytkowania.

GWARANT I PRZEDMIOT GWARANCJI

Gwarantem jest producent noży Ka-Bar, frma KA-BAR Knives, Inc. z siedzibą w 200 Homer Street Olean, NY 14760. Gwarancja obejmuje noże firmy Ka-Bar zakupione u autoryzowanego sprzedawcy produktów marki Ka-Bar w Polsce. Aktualną listę autoryzowanych sprzedawców można sprawdzić na stronie www.ka-bar.pl.

WARUNKI GWARANCJI

Producent gwarantuje pierwotnemu nabywcy noża, że będzie on wolny od wad materiałowych oraz produkcyjnych, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem. Nóż jako narzędzie tnące został zaprojektowany do cięcia. Podczas jego eksploatacji należy pamiętać o prawidłowej pielęgnacji, konserwacji, ostrzeniu i dokręcaniu śrub i nakrętek o ile produkt jest w nie wyposażony. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania do uszkodzeń mechanicznych, przeróbek, wad lub uszkodzeń noża spowodowanych normalnym zużyciem lub niewłaściwym użytkowaniem, w tym: rzucaniem nożem, używaniem ostrza jako otwieracza do puszek, dłuta, dźwigni, śrubokrętu, narzędzia do kopania, młotka lub do zbyt ciężkiej pracy, do której nie został zaprojektowany. W przypadku wykrycia przez nabywcę noża wady materiałowej lub produkcyjnej, producent zobowiązuje się naprawić, lub wymienić na taki sam nóż, a jeżeli nie będzie to możliwe, na nóż o takiej samej lub zbliżonej wartości. Naprawa, wymiana na nowy nóź oraz zamiana na produkt porównywalnej wartości, stanowią jedyne rozwiązania wobec niespełnienia przez nóź warunków niniejszej gwarancji.

PROCEDURA REKLAMACJI

Towar reklamowany należy dostarczyć do miejsca, w którym został zakupiony, na własny koszt. Wraz z reklamowanym produktem należy dołączyć opis wszystkich zauważonych wad i defektów noża, opis sytuacji w jakiej się ujawniły, a także dowód zakupu oraz dane kontaktowe i adres nabywcy. W przypadku kiedy reklamacja nie zakwalifikuje się do naprawy lub wymiany na warunkach niniejszej gwarancji, produkt zostanie zwrócony do nabywcy na jego koszt.
© 2010 - 2019 | SPC Poland
|Strona główna |Informacje |Gdzie kupić |Kontakt |